0

Visste du att…

…havre är bra för blodkärlen?
En ny studie från Lunds universitet har visat att möss som fått tillskott av havrekli hade 40% lägre halt av kolesterol i blodet och mindre spår av inflammation i blodet och kärlväggarna.
(Cisiowire.se)

…omega 3-fett som framför allt finns i fet fisk och linfröolja, tycks kunna bromsa cellernas åldrande.
Det visar en ny studie, som presenterades i den amerikanska medicintidskiften Jama, Journal of the American Medical Association.
(Netdoktor.se)

0

Lugn och beröring – Oxytocinets läkande verkan i kroppen

I en intervju för Medical Link berättar professor Kerstin Uvnäs-Moberg om icke-stress, lugn och beröring och om oxytocinets stora betydelse för detta.

I dagens föränderliga samhälle vet vi att negativ stress kan ligga till grund för många, såväl akuta som kroniska, sjukdomstillstånd. Däremot har man först på senare år börjat fundera över icke-stress. Kerstin Uvnäs-Moberg har i sin forskning visat att allt är en helhet; kropp och själ. Stress kopplar ihop psykiska symtom med fysiska reaktioner – och tvärtom!

Aktivitet och stress är välkända begrepp i vår kultur. Frågorna har ägnats stort utrymme i den medicinska forskningen. Stenåldersmänniskans s k kamp- och flyktreaktioner var viktiga för överlevnaden, men när den sabeltandade tigern väl jagats bort klingade stresshormonerna snart av. Samma starka reaktioner hos dagens människor är ofta skadliga eftersom de sällan får något konkret utlopp, utan ligger kvar och stör t ex sömn och matsmältning. Genom medicinering, alternativa behandlingsmetoder eller förändringar av vår livsstil försöker vi minska stressens skadeverkningar.

Men det finns också ett motsatt system i kroppen som ger upphov till vila och avslappning och som är kopplat till tillväxt och läkning. Stress och aktivitet regleras i hypotalamus av peptiderna CRF och Vasopressin. Peptiden Oxytocin, som också bildas i hypotalamus, verkar också spela en viktig integrerande funktion för att utlösa effekter av antistress och läkning.

Oxytocin har dels egna effekter men modulerar även aktiviteten i transmittorsystemen. Effekten på kroppen är mer än avsaknad av stress; stressen faller bort samtidigt som lugn/antistress, tillväxt och läkning kan ske. För att växa och läka måste energin riktas inåt och den yttre aktiviteten avstanna.

Oxytocin frisätts dels direkt till blodbanan, men också i centrala nervsystemet. Dessa nerver projicerar exempelvis till andra områden i hypotalamus och påverkar därigenom viktiga centra i hjärnan som reglerar beteende och fysiologiska parametrar.

Oxytocin frigörs som en reaktion på t ex värme och beröring, inte bara hos digivande utan också hos honor/kvinnor och hanar/män. Om oxytocin ges till råttor (av båda könen) erhålls en ångestdämpande och lugnande effekt, blodtryck och puls sjunker och smärttröskeln höjs. Halten av stresshormonet cortisol sjunker, näringsupptaget förbättras och läkningshastigheten av sår fördubblas.

Oxytocin verkar även på längre sikt. Om råttor erhåller fem dagliga injektioner av oxytocin utlöses effekter som består 1-3 veckor efter sista injektion. När man smeker ventralsidan på en vaken råtta (40 smekningar/minut i fem minuter) uppkommer samma reaktionsmönster; djuret blir lugnt, blodtrycket sjunker, matsmältningshormon frisätts och känsligheten för hetta minskar.

Dessa effekter kan störas av oxytocinantagonister, vilket tyder på att oxytocintransmission har ägt rum. Det finns nu också bevis som antyder att om smekningarna upprepas, uppkommer samma effekter som när oxytocininjektioner ges upprepade gånger.

-Eftersom oxytocinets halveringstid bara är några minuter måste sekundära effekter ha aktiverats som kan upprätthålla de goda effekterna, påpekar Kerstin Uvnäs-Moberg.

Oxytocinfrisättningen är hög under digivning/amning och många av ovan nämnda effekter av oxytocinet märks under sådana tillfällen. Även sensorisk stimulering, som värme och beröring, kan utlösa oxytocinfrisättning och därmed effekter enligt ovan.

Alla vet att amning förändrar en kvinnas personlighet. Det finns många som vittnar om det lugn och den inåtvändhet en ammande kvinna utstrålar. Samtidigt ökar det parasympatiska nervsystemets aktivitet, näringsupptaget förbättras och blodtrycket sjunker. Kerstin Uvnäs-Moberg har själv fyra barn. De egna erfarenheterna ledde henne på rätt spår.

Beröring av bröstet sätter igång utdrivningsreflexen. Tidigare fanns inte någon helhetssyn på  kvinnofysiologin, den bestod bara av bröst och fortplantningsorgan. Kerstin Uvnäs-Moberg har visat att amning bara är en liten del av det för alla människor så nödvändiga lugnet.

Eftersom oxytocin frisätts av smekningar och beröring är det troligt att sådana stimuli spelar en stor roll när det gäller de skyddande effekter som nära relationer har. Detta förklarar dock inte de data som visat att även andra, mer indirekta, regelbundna sociala kontakter, t ex telefonsamtal, ger liknande reaktioner. Man kan anta att oxytocin frisätts även av andra stimuli (vänligt röstläge, ansiktsuttryck och gemenskap) men det återstår fortfarande att bevisa.

Vissa nya läkemedel, som serorotinhämmare, har visat sig öka oxytocinhalten och teoretiskt skulle man kunna använda oxytocin som medicin. Detta ger en aktiv, fysiologisk förklaring till varför vissa alternativa behandlingsmetoder ger så goda resultat. Ett exempel är akupunktur, som för tio år sedan avfärdades av skolmedicinen men som idag används regelmässigt. Yoga, meditation och massage kommer att visa sig trigga samma system. Även bönens makt över de troende kan få en förklaring.

Meditation, yoga, TM har redan i ett flertal undersökningar visat sig längre livslängd.

-Och det är god kvalitet på dessa undersökningar, understryker Kerstin Uvnäs-Moberg. Vissa s k alternativa terapeuter kan och vet något som vi glömt.

Brist på anknytning leder till en gnagande tomhet som måste fyllas. Missbruk av t ex alkohol, droger, mat är egentligen symtom på emotionell hunger, tror Kerstin Uvnäs-Moberg:

-Mat ger beröring av insidan och ger liknande positiva effekter som smekning av huden. Men vänlig beröring är det effektivaste sättet att frigöra oxytocin. Att hundägare har lägre blodtryck beror antagligen inte enbart på extradosen frisk luft och motion! säger Kerstin Uvnäs-Moberg

Om barnet får extra oxytocin redan i moderlivet, beroende på att den blivande mamman utsöndrar höga halter av ämnet, hittar detta barn lättare det stora lugnet. Kanske är vi mer inställbara tidigt? funderar Uvnäs-Moberg. En stressad blivande mor ger detta beteende vidare till sitt barn. Historiskt sett är detta en överlevnadsanpassning. Eftersom en stressad mor antagligen levde i en stressig miljö, var det lämpligt att barnen fick goda möjligheter att klara det livet. En lugn mor i en lugn miljö får ett barn som inte behöver kämpa eller fly lika ofta.

– Det är lätt att skuldbelägga mammorna men vi får inte glömma bort att barnen anpassar sig av överlevnadslust, påpekar Kerstin Uvnäs-Moberg:

-Det är ingen slump att frågorna dyker upp nu. Vi har insett att vi saknar lugn och upptäckt att vi inte mår bra av det. Därför söker vi efter lösningar.

– Idag ska vi vara starka och självständiga. Alltmer glider vi över till stressidan. Ofta har vi mist den närhet som behövs för att hitta lugnet. Lugn (precis som sömn och lycka) syns ju inte utanpå. Ofta ser vi lugn som brist på aktivitet. Men att vi växer och läker syns inte, säger Uvnäs-Moberg.

Helena Schnackenburg

Fotnot: I januari 2000 utkommer Kerstin Uvnäs-Mobergs nya bok: Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Natur och Kulturs förlag.

0

Massage

Att massera magen vid förstoppning ger bättre effekt än laxermedel. Det visar doktoranden Kristina Lämås i sin avhandling vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. 40 % av deltagarna fick god effekt av behandlingen. En daglig mjuk magmassage där både händer och mage masserades i 15 minuter av en massageterapeut påverkade personen positivt.

Förutom förbättrad tarmfunktion upplevde de flesta också ökad kroppsmedvetenhet och förbättrad sinnesstämning.

Källa: Expertsvar.se

0

Omega 3-fetter skyddar

Omega 3-fetter skyddar mot matallergi visar en ny studie från Linköpings universitet.

Från 25:e graviditetsveckan till tredje amningsmånaden fick en grupp mammor inta nio kapslar med olja varje dag. Hälften fick fiskolja med hög halt av omega 3-fettsyror och kontrollgruppen fick placebo-kapslar med sojaolja.

Vid ett års ålder hade drygt 15 procent av barnen i placebogruppen allergiska reaktioner mot ägg eller mjölk, jämfört med endast två procent av de barn som fått omega 3-tillskott.

Källa: Linköpings universitet

0

Frisk med beröring

Terapeutisk beröring påskyndar tillfrisknandet och minskar smärta hos patienter efter operation, enligt en studie i USA. Patienter som behandlades med beröring kände inte bara en minskad smärt, utan kunde också minska antalet mediciner och hade bättre sömn, jämfört med placebo- och kontrollgrupperna.
Om energimedicin ska  vara effektiv och fungera krävs det att patienten accepterar tanken på att kropp och sinne är en organism, där energin kan riktas för att främja hälsa och välbefinnande, enligt forskarna.

0

Vägen till lugn och ro går genom örat

Öronakupunktur kan ge minskad stress och bättre sömn.
Förutom nålar i örat kan man också få ett litet frö fastklistrat för längre verkan.

Med öronakupunktur kan alla typer av stressbesvär lindras. Patienten märker det främst på att de sover bättre.
Framförallt påverkas kroppens eget morfin, endorfinerna. Studier har även visat att stresshormonet kortisol minskar.
Dessutom är örat en central punkt på kroppen där man kan påverka det vegetativa systemet i kroppen, t.ex. hjärtat, blodtrycket och matsmältningen. Det beror på att man kommer åt en viktid hjärnnerv, vagusnerven, i just örat.
Små barn vet instinktivt att det är lugnande att ta i öronen. Om man tittar på ett så kan man ofta se att de tar sig eller gnider sig i örat när de känner obehag eller oro.

Tidningen Hälsa Nr. 5-09

Kontakta oss!

Start typing and press Enter to search