”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.”

Sören Kierkegaard

 

COACHING

Ditt livs resa

Vad är coaching?

Coaching är för dem som vill nå sina mål, som vill utvecklas som människor eller söker ett syfte och en mening.

 

Coaching är en process där coachen hjälper sin klient att bli framgångsrik i sin egen förändringsprocess. Det är ett kreativt tankeförlopp där coachen ställer inspirerande frågor, som får klienten att själv hitta svaren, så att han eller hon kan maximera sin personliga och professionella potential.

 

Coachning handlar om en ökad medvetenhet. När vi blir medvetna om oss själva och vårt handlande samt ser på det utifrån olika perspektiv leder det till ett förändrat synsätt och förhållningssätt och i förlängningen också ett förändrat beteende. Man ser ofta nya möjligheter i stället för svårigheter och vågar ta steg som man tidigare inte trodde fanns inom räckhåll.

 

Coachen ger inte råd eller kommer med lösningar. Genom coachens frågor, övningar och coachande förhållningssätt kommer klienten själv fram till sina egna svar. Det frigör en energi och en kraft som för processen framåt.

 

Som coach ser jag alltid den stora – inte den lilla – människan framför mig. Alla kan ta små steg inom sin komfortzon, som då per automatik expanderar. I sin tur leder det till att vi kan nå mål som vi från början inte trodde var möjliga.

 

Coaching handlar om en ökad medvetenhet. När vi blir medvetna om oss själva och ser på saker från olika nya perspektiv leder det till en förändrad syn på det som tidigare upplevdes som svårt.

 

En bra coach utmanar alltid sin klient!

Essensen i coachning ligger i medvetandegörande av den potential som varje individ besitter. Insiktsfulla medarbetare gagnar företaget eller organisationen. Det sker genom en naturlig process där medarbetarna får kontakt med sina styrkor och på så sätt når sina fulla potentialer. Det är också en transformation, där varje individ blir medveten om sig själv, sina egna möjligheter och val.

I en organisation är det viktigt att var och en ser sin roll och tar ansvar för sig själv och sin del i verksamheten och är medveten om vilka följder eller resultat det får.

COACHING

Coaching i organisationer

 

BOKA TID

2018 BELLA DESIGN All Rights Reserved